Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 624.
Osalemine perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" välisprojektis "Priisle tee kergliiklustee esimese etapi rajamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Välisprojektides osalemise kord Tvk m 6 21.02.2008 01.03.2008