Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 608.
Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 31 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 18