Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 608.
Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996