Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2015. eelarveaastasse
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2015 korraldus number 566
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 09.12.2015 nr 1845, muudatust ei ole akti teksti tehtud.

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. aprill

2015 nr

566-k

 

 

Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2015. eelarveaastasse

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 "Tallinna linna 2015. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 2 alusel ning võttes aluseks linna ametiasutuste taotlused

 

 

         

1. Kanda Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutused üle 2015. eelarveaastasse, sh investeerimisprojektide kulutused vastavalt lisale 1 ja tegevuskulud vastavalt lisale 2, kokku summas 15 124 503 eurot.

2. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtavate kulude majanduslikku sisu võib asutus rahastaja nõusolekul muuta.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistusele ja linna ametiasutustele.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad