Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 23.03.2015 korraldus number 436
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. märts

2015 nr

436-k

Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinna endiste kalmistute nimed ametlike kohanimedena

1. Määrata Kesklinnas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

1.1 Aegna asumis Aegna kalmistu (lisa 1);

1.2 Mõigu asumis Mõigu kalmistu (lisa 2).

2. Määrata Nõmme linnaosas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

2.1 Hiiu asumis Hiiu baptistikalmistu (lisa 3);

2.2 Vana-Mustamäe asumis Glehni kalmistu (lisa 4).

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 25. maiks 2015.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad