Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2015 korraldus number 270
Redaktsiooni kehtivus: - 30.03.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.03.2020 nr 403

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. veebruar

2015 nr

270-k

 

 

Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Mustamäe Linnaosa Valitsuse 5. veebruari 2015 taotlusest nr 1-12/109

 

 

         

1. Tallinna Linnavaraametil anda Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Mustamäe Päevakeskus (registrikood 75014899) kasutusse alates 1. märtsist 2015 tasuta ja tähtajatult Akadeemia tee 48 soklikorruse äriruumid nr 005 - 015 ja nr 018 - 022 vastavalt korralduse lisaks olevale plaanile üldpinnaga 218,1 m² asutusele põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse perekeskusena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Mustamäe Päevakeskusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)