Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2015 määrus number 4 [RT IV, 26.02.2015, 61]
Jõustumine:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2015 - ... [RT IV, 26.02.2015, 61]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. veebruar 2015 nr 4

Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Kiita heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia (lisa).

§ 2.  Arvestada linna eelarve võimalustest lähtudes Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarve koostamisel.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsusel kehtestada Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia