Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.02.2020- ...
 
01.06.2019-31.01.2020
 
01.02.2019-31.05.2019
 
01.07.2017-31.01.2019
 
01.02.2017-30.06.2017
 
01.02.2016-01.02.2017
 
18.02.2015-31.01.2016

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 229
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2015 - 31.01.2016

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. veebruar

2015

229-k

Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lg 3 alusel ja koosklas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 mruse nr 3 „Tallinna Linnaarhiivi phimrus“ 6 lg 1 p-ga 10, 7 p-ga 7, 8 lg 2 p-ga 8 ja 13. juuni 2013 mruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 mruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ 3 p-ga 1

1. Kehtestada alates 1. mrtsist 2015 Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hinnad vastavalt lisale.

2. Loa Tallinna Linnaarhiivi ruumide rimiseks annab linnaarhiivi juhataja.

3. Ruumide kasutamine Tallinna linna ametiasutuste talasteks nupidamisteks on tasuta.

4. Trkiste mgil on lubatud allahindluse koefitsient 0,2-1,0.

5. Punktis 4 nimetatud allahindluse koefitsiendi mra vahemikus 0,2-1,0 otsustab iga ksiku trkise puhul Tallinna Linnaarhiivi juhataja.

6. Tallinna Linnaarhiivil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada kehtetuks 1. mrtsist 2015 Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korraldus nr 1678-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine“.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevtlusametile.

9. Korraldust on vimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Prnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 peva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretr

Lisa