Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 229.
Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine