Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 229.
Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara kasutusse andmise kord Tvk m 32 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 19
2 Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 52 06.04.2011 15.05.2011 RT IV, 24.04.2013, 59