Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 229.
Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus Tvk m 3 26.01.2012 03.02.2012 RT IV, 09.03.2013, 58