Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2015. aasta eelarves linna sotsiaalhoolekande asutuste ja kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 227
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. veebruar

2015 nr

227-k

Tallinna linna 2015. aasta eelarves linna sotsiaalhoolekande asutuste ja kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 „Tallinna linna 2015. aasta eelarve” lisaga 3  ning tulenevalt vajadusest eraldada täiendavaid vahendeid linna sotsiaalhoolekande asutuste ja kultuuriasutuse töötajate palgavahendite kasvuks

1. Kinnitada Tallinna linna 2015. aasta eelarves linna sotsiaalhoolekande asutuste ja kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus ametiasutuste lõikes summas 675 454 € vastavalt lisale „Kulude eelarve“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja linna finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa