Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korralduse nr 1405-k "Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 189
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

    18. veebruar

2015 nr

189-k

Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korralduse nr 1405-k „Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine“ muutmine

Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, 2 ja 3, § 68 lg 2 alusel, kooskõlas maakatastriseaduse § 161  lg-ga 1, § 162 lg-ga 1 ning tulenevalt OÜ TVG Grupp 15. detsembril 2014 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr 1214-02-MK)

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korraldust nr 1405-k „Betooni tn 32a maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1142-k kehtetuks tunnistamine“, asendades korralduse preambulis sõnad „OÜ LANDKRAFT 3. detsembril 2010 koostatud Betooni tn 32a katastriüksuse plaanist (töö nr 570/2)“ sõnadega „OÜ TVG Grupp 15. detsembril 2014 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr 1214-02-MK)“.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Sirje Lavikkale ja Harju maavanemale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär