Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 46 "Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.02.2015 määrus number 8 [RT IV, 12.02.2015, 3]
Jõustumine:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2015 - ... [RT IV, 12.02.2015, 3]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  4. veebruar 2015 nr 8

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 46 „Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 otsuse nr 189 „Tallinna 9. Lasteaia ja Tallinna Kiisupere Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Kiisupere Lasteaiaks“ p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruses nr 46 „Tallinna Kiisupere Lasteaia põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 kolmandat lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lasteasutus tegutseb aadressidel Gonsiori tn 3, Gonsiori tn 5 ja A. Lauteri tn 1.“;

2) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrus nr 145 „Tallinna 9. Lasteaia põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. juunil 2015.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär