Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2015 mrus number 1 [RT IV, 30.01.2015, 10]
Justumine:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2015 - ... [RT IV, 30.01.2015, 10]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 22. jaanuar 2015 nr 1

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Mrus kehtestatakse korrakaitseseaduse 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning 59 lg 1 alusel.

1. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 mruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse jrgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„Mrus kehtestatakse korrakaitseseaduse 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning 59 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 4 like 1 punkt 11 ja paragrahvi 11 like 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

19. Korrakaitseseaduse 55 like 1 punktis 3 ja likes 3 stestatud kohaliku omavalitsuse lesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Korrakaitseseaduse 55 like 1 punktis 3 ja likes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse lesandeid tidab Tallinna Linnavalitsus.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees