Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
02.02.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2015 määrus number 1 [RT IV, 30.01.2015, 10]
Jõustumine:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2015 - ... [RT IV, 30.01.2015, 10]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. jaanuar 2015 nr 1

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 11 ja paragrahvi 11 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesandeid täidab Tallinna Linnavalitsus.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees