Tallinna Linnavalitsus 14.01.2015 korraldus number 42.
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord Tvk m 1 24.01.2013 01.07.2013 RT IV, 01.02.2013, 37