Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine"
Tallinna Linnavalitsus 14.01.2015 istungi protokoll number 2/11
Redaktsiooni kehtivus:14.01.2015 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

14. jaanuar 2015 nr 2

Päevakorrapunkt 11

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine“

O t s u s t a t i:

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine“;

2. volitada punktis 1 nimetatud määruse eelnõu linnavolikogus ette kandma linnasekretär Toomas Seppa.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE