Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 määrus number 32.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine