Tallinna Linnavolikogu 11.12.2014 määrus number 32.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus Tvk m 70 14.12.2006 01.01.2007