Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2014 määrus number 31 [RT IV, 05.12.2014, 10]
Jõustumine:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivus:02.01.2015 - ... [RT IV, 05.12.2014, 10]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  27. november 2014 nr 31

Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ muutmine

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2008 määruses nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kaupluses, mille üldpind on vähemalt 150 m2.“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kauplustele, mis asuvad:

1) lennujaama või sadama hoonetes või piiri- ja/või tollikontrollitsoonis;

2) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil, kui kanget alkohoolset jooki müüakse kaasa muuseumi ekspositsiooniga seonduvalt valmistatud meenena;

3) majutusettevõttes.“;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Spordiüritusel on alkohoolse joogi jaemüük lubatud üksnes selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud alal asuvas müügikohas või müügikohtades. Alkohoolse joogi müük ei ole lubatud koos muu kaubaga.“;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatu ei laiene spordiürituse toimumise kohas asuvale toitlustusettevõtte alalisele müügikohale.“;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille sissepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust.“;

6) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluste sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist.“.

§ 2.  Määrus jõustub 2. jaanuaril 2015. Määruse § 1 punktid 1, 2, 5 ja 6 jõustuvad 1. juulil 2015.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees