Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon tänavanimede määramise kohta
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2014 istungi protokoll number 43/37
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2014 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

29. oktoober 2014 nr 43

Päevakorrapunkt 37

Informatsioon tänavanimede määramise kohta

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna tänavanimede määramise kohta.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon tänavanimede määramise kohta“ juurde

Istungi protokolli päevakorrapunktiga võtab Tallinna Linnavalitsus teadmiseks informatsiooni tänavanimede määramise kohta.

Tallinnas määratakse tänavanimed vastavalt kohanimeseaduses ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord sätestatule. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4 alusel on tänav kui aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses kohanimekohustusega objekt. Kui tänav jääb ühe omavalitsusüksuse territooriumile, määrab kohanimeseaduse § 5 lõike 4 kohaselt tänavale nime kohalik omavalitsus.

Tallinna kohanimede määramise korra § 2 lõike 2 punkti 2 ja § 5 lõike 3 alusel määrab tänavale nime Tallinna Linnavalitsus nimekomisjoni otsusest ja linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes.

Vastavalt kohanimeseadusele ja Tallinna kohanimede määramise korrale küsitakse eraomandis paiknevale nimeobjektile (sh tänavale) kohanime määramisel ka maaomaniku arvamust.

Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist.

Uusi tänavanimesid määratakse enamasti uusarendustega kavandatud tänavatele, aga ka seni nimetuna linnaruumis olevatele tänavatele, mille puhul on tekkinud vajadus neid tänavanime alusel eristada. Lisaks on viimase seitsme aasta jooksul Tallinnas uusi tänavanimesid määratud ja olemasolevaid tänavanimesid (osaliselt) ümber nimetatud aadresside korrastamise eesmärgil, kui tänava leviala (nimeobjekti ruumikuju) ei vasta kehtivatele nõuetele. Näiteks siis, kui tänav ei ole katkematult läbitav, määratakse tänava põhiosast lahus olevale lõigule uus nimi. Kui tänaval on kõrvalharusid, mis on visuaalselt tajutavad eraldi objektina, määratakse harudele uued nimed.

Uute tänavanimede valimisel lähtutakse kohanimeseaduses toodud põhimõtetest ja Tallinnas aastakümnete jooksul välja kujunenud praktikast. Eelistatuimad on nimed, mis on paikkonnas tuntud või mis on tähtsad aja- või kultuurilooliselt. Nii on väga paljud tänavad nimed saanud endiste talude nimede järgi, mille vahetus läheduses nad asuvad, näiteks Visase tänav Lasnamäel, Rätsepa tee Pirital, Jaagu tänav Haaberstis jne.

Samuti on tänavanimedes võimalusel kasutatud endiste külade nimesid - Rabaküla tänav Mustamäel ja Mäeküla tänav Haaberstis. Ajaloolise Veskiposti manööverjaama järgi on Kesklinnas nime saanud Veskiposti tänav.

Kui ajalooliselt või kultuurilooliselt tähtsat või paikkonnas tuntud ja levinud kohanime ei ole, eelistatakse nime määrates paikkonnaga seonduvaid tänavanimesid (näiteks Teaduspargi tänav Mustamäel, mis on juurdepääsuks teadus- ja ärilinnakule; Luku ja Võtme tänav Kesklinnas Tallinna Vangla territooriumile kavandatud uutele tänavatele; Karsti tänav Mustamäel olulisel karstialal), ja nimeobjekti iseärasustega seonduvaid tänavanimesid (näiteks tänava kujust tulenevad Hoburaua tänav Haaberstis ning Vinkli ja Pöörise tänav Mustamäel).

Palju on tänavanimede määramisel kasutatud paikkonnaga seonduvaid või sobivaid rühmateemasid - nt lillede ja lindude nimelised tänavad Kristiines endistel heinamaadel, liblika-temaatika Pirital, sammalde ja rabataimede nimeteema Veskimöldres (Harku raba lõunaosas), Tallinn-Väike jaamast tulenev veduriteema Luite asumis, põllu- ja maaharimise teema Haaberstis - endise Pikaliiva küla maadel jne.

Linnavalitsust nõustab kohanimede määramisel alalise komisjonina 1965. aastast tegutsev Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon, kuhu kuuluvad erinevate elualade esindajad: ajaloolased, keeleteadlased, geograafid ja teised spetsialistid keda ühendab huvi Tallinna kohanimede vastu. Nimekomisjoni koosseisu kinnitab korraldusega Tallinna Linnavalitsus.

Praegu juhib komisjoni tööd linnaplaneerimise valdkonda kureeriv abilinnapea Taavi Aas, aseesimehe kohuseid täidab linnaplaneerimise ameti geomaatika teenistuse direktor Ivari Rannama ja sekretäriks on linnaplaneerimise ameti kohanimekorraldaja Liisi Sokk. Teised komisjoni liikmed on Peeter Päll ja Marja Kallasmaa Eesti Keele Instituudist, Oliver Orro Eesti Kunstiakadeemiast, geograafid Rein Põder ja Tõnu Raudsepp ning ajaloolased Sulev Mäeväli ja Silvi Pihlak. Staa˛ikamad nimekomisjoni liikmed on nimedevalimise vastutusrikast tööd teinud juba üle 25 aasta.

Anu Hallik-Jürgenstein

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja