Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus nr 1509
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2014 korraldus number 1509
Redaktsiooni kehtivus:08.10.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. oktoober

2014 nr

1509-k

Tallinna Spordi-ja Noorsooameti mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni  koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktiga 11 kinnitatud Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 asendada punktis 11.1 Siret Kotka ametinimetus „abilinnapea nõunik“ ametinimetusega „Riigikogu liige“

1.2 vabastada punktiga 11.2 kinnitatud  Ilona-Evelyn Rannala komisjoni aseesimehe ülesannetest ning kinnitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide  komisjoni aseesimeheks Marko Ool, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja;

1.3 arvata punktiga 11.3.3 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide  komisjoni koosseisust välja Margit Sellik;

1.4 arvata punktiga 11.3.4 kinnitatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide  komisjoni koosseisust välja Kristjan Kruus;

1.5 kinnitada punktiga 11.3.9 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide  komisjoni liikmeks Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhtivspetsialist;

1.6 kinnitada punktiga 11.3.10 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsooprojektide komisjoni liikmeks Martin Gasman, Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning punktides 1.1 kuni 1.6 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes