Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrus number 27.
Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine