Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrus number 27.
Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 33 16.10.2008 23.10.2008