Tallinna Järveotsa Lasteaia direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 06.08.2014 korraldus number 1131

Redaktsiooni kehtivus 06.08.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. august

2014 nr

1131-k

Tallinna Järveotsa Lasteaia direktori ametist vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Vabastada Natalia Kislaja Tallinna Järveotsa Lasteaia direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Natalia Kislajale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes