Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 48 eluruumide üüri suuruse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2014 korraldus number 1013
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. juuni

2014 nr

1013-k

Akadeemia tee 48 eluruumide üüri suuruse kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 19 "Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine" punkti 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti ettepanekust

1. Kehtestada Akadeemia tee 48 üürile antavate eluruumide üüri suuruseks 3 (kolm) eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

2. Punktis 1 nimetatud eluruumide üürile andmiseks on vajalik üürniku eelnev nõusolek üüri piirmäärast suurema üüri tasumiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada korraldus Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes