Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021
Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus number 22 [RT IV, 17.06.2014, 22]
Jõustumine:20.06.2014
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2021
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2014 - 31.12.2021 [RT IV, 17.06.2014, 22]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni 2014 nr 22

Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 3 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 36 lg 3.

§ 1.  Kinnitada Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Arvestada Tallinna vanalinna arengukavaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarve koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021