Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus number 22.
Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine