Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus number 22.
Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna arengudokumentide menetlemise kord Tvk m 13 25.02.2010 04.03.2010