Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021

Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus number 22
jõustumine 20.06.2014
Kehtetuks tunnistamine 31.12.2021
Redaktsiooni kehtivus 20.06.2014 - 31.12.2021

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. juuni 2014 nr 22

Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 3 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord“ § 36 lg 3.

§ 1.  Kinnitada Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Arvestada Tallinna vanalinna arengukavaga Tallinna linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarve koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa - Tallinna vanalinna arengukava 2014-2021