Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 15.
Tallinna kohanimede määramise kord

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine