Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 15.
Tallinna kohanimede määramise kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine