Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 13
jõustumine 13.06.2014

Redaktsiooni kehtivus 13.06.2014 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  29. mai 2014 nr 13

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014 määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus“ § 9 lg 1 p-ga 2.

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist edastab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide andmed.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees