Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 21.03.2013 nr 18
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 13 [RT IV, 10.06.2014, 17]
Jõustumine:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2014 - ... [RT IV, 10.06.2014, 17]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  29. mai 2014 nr 13

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014 määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus“ § 9 lg 1 p-ga 2.

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist edastab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide andmed.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees