Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 12.
Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri Tvk m 24 18.04.2013 01.01.2014 RT IV, 24.04.2013, 73
2 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 28 08.09.2011 01.10.2011
3 Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri Tvk m 2 27.01.2011 01.02.2011 RT IV, 09.03.2013, 59
4 Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri Tvk m 24 06.05.2010 01.01.2011
5 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006
6 Tallinna taksoveo eeskiri Tvk m 16 19.06.2012 01.09.2012 RT IV, 09.03.2013, 40