Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 määrus number 12.
Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine