Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 "Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 15.05.2014 määrus number 11 [RT IV, 23.05.2014, 6]
Jõustumine:26.05.2014
Redaktsiooni kehtivus:26.05.2014 - ... [RT IV, 23.05.2014, 6]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  15. mai 2014 nr 11

Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel ning kooskõlas huvikooli seaduse §-ga 2, § 6 lg-tega 1 ja 3, § 7 lg-ga 2, § 9 lg-ga 5, § 10 lg-tega 4-6, § 11 lg-ga 1, § 13 lg-ga 1, § 14 lg-ga 2 ja lg 3 p-ga 8, § 15 lg-ga 1 ja § 17 lg-tega 1 ja 2.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruses nr 37 „Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Delegeerida huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8 ja § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded spordihuvikooli puhul Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajale ja muu huvikooli puhul Tallinna Haridusameti juhatajale.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees