Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kergliiklustee nime leviala muutmine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas ning kergliiklustee nime kehtetuks tunnistamine ja määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2014 määrus number 39 [RT IV, 21.05.2014, 1]
Jõustumine:24.05.2014
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2014 - ... [RT IV, 21.05.2014, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  14. mai 2014 nr 39

Kergliiklustee nime leviala muutmine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas ning kergliiklustee nime kehtetuks tunnistamine ja määramine Nõmme linnaosas

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1, 2 ja 3, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p-de 1 ja 3 ja lg-te 5 ja 6, § 13 lg 1 ja lg 2 p 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Nõmme kodanikeühenduste taotlusest.

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. oktoobri 2010 määrusega nr 76 Tänavanime määramine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas osaliselt Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis ning osaliselt Haabersti linnaosas Mäeküla asumis ja Astangu asumis kulgeva Harkumetsa tee leviala (lisa 1).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 määrus nr 12 Tänavanime määramine Nõmme linnaosas ja sellega Nõmme linnaosas Hiiu asumis määratud Hiiumetsa tee nimi.

§ 3.  Määrata Nõmme linnaosas Rahumäe asumis, Nõmme asumis, Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis kulgeva kergliiklustee nimeks Kitsarööpa tee (lisa 2).

§ 4.  Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada Hiiumetsa tee ja Harkumetsa tee siltide eemaldamine ja uute tänavasiltide paigaldamine 30. juuniks 2014.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisad 1 ja 2 - Harkumetsa tee skeem ja Kitsarööpa tee skeem