Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatide töö tulemuste kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2014 korraldus number 752
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. mai

2014 nr

752-k

Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatide töö tulemuste kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 32 „Tallinna linna Infotehnoloogia stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“ § 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ ja Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži vahel 25. veebruaril 2008 sõlmitud koostöölepinguga ning tulenevalt Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse stipendiumikomisjoni 21. märtsi 2013 protokollist nr 5-1/13-4 ja 25. oktoobri 2013 protokollist nr 5-1/13-11

1. Kinnitada Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatide töö tulemused, mille alusel makstakse välja stipendiumi lõppsumma:

1.1 stipendiaadi Einar Kivisalu töö „Riigi andmevahetuskihi X-tee sidumine ESRI geoinfosüsteemiga kohalikus omavalitsuses“;

1.2 stipendiaadi Urmo Lihten töö “E-kiirabi - seadmete ja rakenduste tsentraalne haldus“;

1.3 stipendiaadi Kermo Pajula töö „Veebirakenduste turvatestimine chivalo.com näitel“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär