Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2014 korraldus number 751
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. mai

2014 nr

751-k

Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 43 „Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi asutamine ja selle statuudi projekti heakskiitmine § 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ ning tulenevalt Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel 15. mail 2008 sõlmitud koostöölepingust ja Eesti Mereakadeemia rektori 29. aprilli 2014 käskkirjast nr 156õ

1. Kinnitada Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatideks järgmised Eesti Mereakadeemia õppurid: Fred Kristian Liivamägi, Diana Rybalko, Evelina Oraste, Martin Vainu, Ott Kuusk, Tanel Soidla, Arnit Laidma, Maksim Onutšin, Grete-Liis Lepp, Romet Metsa.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Eesti Mereakadeemiale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär