Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide nimetamine (Tallinna Ülikool)
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2014 korraldus number 750
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. mai

2014 nr

750-k

Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide nimetamine (Tallinna Ülikool)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 määruse nr 30 Tallinna linna stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine § 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve ning tulenevalt Tallinna Ülikooli rektori 6. mai 2014 käskkirjast nr 13

1. Nimetada Tallinna linna stipendiumi stipendiaatideks järgmised Tallinna Ülikooli üliõpilased: Krista Jüriado, Siim Paas, Kaia-Liisa Habicht, Karine Oganesjan, Kadri Aavik, Triin Lauri, Kaisa Saarkoppel.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ülikoolile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär