Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2014 korraldus number 746
Redaktsiooni kehtivus:07.05.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. mai

2014 nr

746-k

Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ ning tulenevalt Jaan Poska stipendiumi statuudist, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 9. märtsil 2001 sõlmitud koostöökokkuleppest, 30. aprillil 2002 sõlmitud koostöölepingust ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori 22. aprilli 2014 käskkirjast nr 115

1. Kinnitada Jaan Poska stipendiumi stipendiaatideks järgmised Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased: Elsa Lepp, Triin Kangro, Kalvi Kaljuvee, Marika Viisimaa, Madis Einpalu, Kätlin Tiigi, Erkki Päev, Stanislav Štõkov, Taavi Suurkivi, Jaanus Müür.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnikaülikoolile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär