Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eraldis Tallinna Transpordiameti ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2014 korraldus number 710
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. aprill

2014 nr

710-k

Eraldis Tallinna Transpordiameti ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ lisaga 3 ettenähtud allahinnatavate nõuete reservi alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2011 määruse nr 79 „Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri“ §-ga 58

1. Eraldada Tallinna linna 2014. aasta eelarve allahinnatud nõuete reservist Tallinna Transpordiametile 12 503 eurot I kvartali ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Transpordiametile.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes