Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
30.04.2014- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Estonian Business School´i Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2014 korraldus number 705
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. aprill 2014 nr

705-k

Estonian Business School´i

Tallinna linna stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. septembri 2011 määruse nr 105 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine“ § 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määrusega nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ ning tulenevalt Osaühingu EBS Education ja Tallinna linna vahel 15. mail 2011 sõlmitud koostöölepingust ja Estonian Business School´i rektori 16. aprilli 2014 käskkirjast nr 21ü

1. Kinnitada Estonian Business School´i (edaspidi EBS) Tallinna linna stipendiumi stipendiaatideks järgmised EBS´i üliõpilased: Taavi Immato, Tarmo Virki, Marianna Elksnin ja Krista Uibo.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks EBS´ile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri

ülesannetes