Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2014 korraldus number 703
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. aprill

2014 nr

703-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjonide  koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldust nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 2.3.4 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti mittetulundustegevuse  toetuse  taotluse läbivaatamise komisjoni koosseisust välja  Ingrid Hindrikson;

1.2 asendada  punktis 4.1 Uku Torjuse ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja“ 25. juunist 2014;

1.3 asendada punktis 4.2 Tarmo Kurvese ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist“ 25. juunist 2014;

1.4 asendada punktis 4.3.3 Inna Turi ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist“ 25. juunist 2014;

1.5 asendada punktis 4.3.4 Aare Raudsepa ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist“ 25. juunist 2014;

1.6 asendada punktis 4.3.7 Andrus Toompuu ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist“ 25. juunist 2014;

1.7 asendada punktis 4.3.9 Ene Tombergi ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna juhataja“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist“ 25. juunist 2014;

1.8 asendada punktis 4.3.11 Marina Runno  ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist“ 25. juunist 2014 ;

1.9 asendada punktis 4.4 Astrid Kase ametinimetus „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna vanemspetsialist“ ametnimetusega „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist“ 25. juunist 2014.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes