Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A. H. Tammsaare tee katastriüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2014 korraldus number 445
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. märts 2014 nr 445-k

A. H. Tammsaare tee katastriüksuste aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ning Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009 määruse nr 91 „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna aadressitähiste eeskirja p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest ja asjaolust, et kinnistutele on juurdepääs Sääse tänavalt

1. Muuta katastriüksuse aadressid Mustamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 110

Katastritunnus - 78405:503:1058

Uus aadress - Sääse tn 1

1.2 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 108

Katastritunnus - 78405:503:1055

Uus aadress - Sääse tn 3

1.3 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 106

Katastritunnus - 78405:503:0002

Uus aadress - Sääse tn 5

1.4 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 104

Katastritunnus - 78405:503:1056

Uus aadress - Sääse tn 7

1.5 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 102

Katastritunnus - 78405:503:1200

Uus aadress - Sääse tn 9

1.6 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 100

Katastritunnus - 78405:503:1050

Uus aadress - Sääse tn 11

1.7 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 98

Katastritunnus - 78405:503:0100

Uus aadress - Sääse tn 13

1.8 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 106c

Katastritunnus - 78405:503:0860

Uus aadress - Sääse tn 5a

1.9 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 110b

Katastritunnus - 78405:503:0082

Uus aadress - Sääse tn 1a

1.10 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 100a

Katastritunnus - 78405:503:0098

Uus aadress - Sääse tn 9a

1.11 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee 100b

Katastritunnus - 78405:503:0066

Uus aadress - Sääse tn 11a

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 20. maiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tammsaare tee 110 korteriühistule, Korteriühistule Tammsaare 102, TAMMSAARE 100 KORTERIÜHISTULE, Korteriühistule Tammsaare 98, ELEKTRILEVI OÜ-le ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär