Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Niine tn 6a, 8, 8b, 8d, 8e ja Soo tn 3b katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2014 korraldus number 443
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. märts 2014 nr 443-k

Niine tn 6a, 8, 8b, 8d, 8e ja Soo tn 3b katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määruse nr 52 „Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna aadressitähiste eeskirja p-ga 1.3.2 ning tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta katastriüksuse aadressid Põhja-Tallinnas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Niine tn 8

Katastritunnus - 78408:801:0560

Uus aadress - Niine tn 6a

1.2 Senine aadress - Niine tn 8e

Katastritunnus - 78408:801:6440

Uus aadress - Niine tn 8

1.3 Senine aadress - Niine tn 6a

Katastritunnus - 78408:801:0168

Uus aadress - Niine põik 4

1.4 Senine aadress - Niine tn 8b

Katastritunnus - 78408:801:0210

Uus aadress - Niine põik 3

1.5 Senine aadress - Soo tn 3b

Katastritunnus - 78408:801:4980

Uus aadress - Niine põik 6

1.6 Senine aadress - Niine tn 8d

Katastritunnus - 78408:801:1370

Uus aadress - Niine põik 5

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 20. maiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Hepsor Niine OÜ-le, Niine 8e korteriühistule, Hooneühistule Niine 6A, K. Välikule, R. Välikule, E. A. Johnsonile, J. Kirikmäele, A. Nagelile, K. Remmelile, S. Katškole, Aktsiaseltsile Hansa Capital, Soo 3b Korteriühistule, Tallinna Haridusametile ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär