Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuste täitmiseks
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 korraldus number 384
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. märts

2014 nr

384-k

Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuste täitmiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu             24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ § 2 p 9 alusel ning tulenevalt Tallinna Ringkonnakohtu 21. mai 2013 kohtuotsusest haldusasjas nr 3-04-377 ja Riigikohtu halduskolleegiumi 3. märtsi 2014 kohtuotsusest kohtuasjas nr 3-3-1-64-13

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 163 419 eurot ja 6 senti Tallinna Ringkonnakohtu 21. mai 2013 kohtuotsuse haldusasjas nr 3-04-377 ja Riigikohtu halduskolleegiumi 3. märtsi 2014 kohtuotsuse kohtuasjas nr 3-3-1-64-13 täitmiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär