Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaarna tn 17a, Ronga tn 14 ja 16 maaüksuste aadresside muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2014 korraldus number 356
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. märts 2014 nr 356-k

Kaarna tn 17a, Ronga tn 14 ja 16 maaüksuste aadresside muutmine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8 ning Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud Tallinna aadressitähiste eeskirja p-ga 1.3.2 ja tulenevalt 15. mai 1998 korralduses nr 2991-k „Kaarna tn 17a ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine“ nimetatud aadressi „Kaarna tn 17a“ ja Ronga tn 14 ja 16 maaüksuste aadresside korrastamise vajadusest

1. Muuta maaüksuste aadressid Kristiine linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kaarna tn 17a

Uus aadress - Kaarna tn 15a

1.2 Senine aadress - Ronga tn 14

Katastritunnus - 78407:701:9390

Uus aadress - Kaarna tn 17a

1.3 Senine aadress - Ronga tn 16

Katastritunnus - 78407:701:9440

Uus aadress - Kaarna tn 17

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada õigete aadressinumbrimärkide olemasolu hoonetel 15. maiks 2014.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Eesti Energia Aktsiaseltsile, A. Ausmehele, A. Luurele, V. Kastele, M. Hinnile, Tallinna Linnavaraametile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär